O firmie Ekomelbud ze Skierniewic

POZNAJ NASZĄ firmę

 

Firma Ekomelbud utworzona została w 2008 roku w Skierniewicach, jako kontynuacja spółki funkcjonującej w latach 1992-2007. Jej właścicielem jest mgr inż. Radosław Goss. Działalność przedsiębiorstwa opiera się na jego wiedzy i długoletnim doświadczeniu w branży oferującej wykonanie robót melioracyjnych, a także na dużych umiejętnościach zarządzania zespołem.

Firmę charakteryzuje rzetelność i uczciwość wobec kontrahentów. Na dobre opinie, które dotyczą jakości realizowanych przez nas usług, pracują doskonali fachowcy – operatorzy maszyn, specjaliści od melioracji i pracownicy fizyczni, dla których nie ma prac niemożliwych do wykonania. Dzięki temu przyjmujemy zlecenia robót na trudnym terenie oraz znajdujemy rozwiązanie dla każdego problemu, jaki może wyniknąć podczas prowadzonych prac. 

montaż,instalacja rur wodociągowych

 

Usługi melioracyjne

Roboty ziemne, odwodnienia terenów

Nadzór budowlany

Usługi sprzętem budowlanym