Prace budowlane

Jesteśmy wykonawcą małych budowli hydrotechnicznych. Oferujemy budowę jazów, zastawek, mostków oraz przepustów technicznych na rowach melioracyjnych. Od podstaw wykonujemy także rowy, drenaże, zbiorniki wodne oraz sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne oraz pomoc w dopełnieniu formalności dotyczących m.in. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Sprawujemy nadzór nad przebiegiem prac.

 

złącze rur wodociągowych

uścisk dłoni dwóch mężczyzn nad projektem budowlanym