Oferta

POZNAJ NASZĄ firmę

 

 

Proponowane usługi robót melioracyjnych

Nasza firma oferuje szeroko zakrojone usługi z zakresu robót melioracyjnych, zapewniając nadzór kierownika. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuką inżynieryjną i z zachowaniem zasad BHP. Świadczymy usługi melioracyjne, które prowadzą do odwodnienia lub nawodnienia terenu. Zajmujemy się przebudową, konserwacją i naprawą sieci drenarskich, a także sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Kopiemy, pogłębiamy i odmulamy rowy melioracyjne. Prowadzimy również budowę niewielkich obiektów wodnych, takich jak przepusty, wyloty drenarskie czy jazy. Proponujemy konserwacje zbiorników i cieków wodnych oraz terenów zielonych. Wykonujemy naprawy skarp, wykopy, wyrównania terenu i wiele innych czynności, które znajdą Państwo w naszej ofercie.

wywóz materiału ziemistego, wykopaliska

 

 

składowisko, materiałów budowlanych